Upute - radovi

59. hrvatski i 19. međunarodni Simpozij agronoma
11. do 16. veljače 2024. - Hotel Lacroma **** Dubrovnik, Hrvatska

Prijava rada za SA2024 podrazumijeva da rad nije dosad bio objavljen (osim u obliku sažetka ili kao dio objavljenog predavanja, prikaza ili diplomskog rada), da nije u razmatranju za objavljivanje drugdje te da je njegovo objavljivanje odobreno od strane svih koautora.

Recenzirani radovi mogu biti objavljeni u Zborniku radova ili se mogu prijaviti za objavu u časopisu Journal of Central European Agriculture (JCEA).

Ako želite objaviti rad u časopisu JCEA, za sudjelovanje na SA2024 potrebno je prijaviti sažetak rada prema Uputama za pripremu sažetka, a za prijavu rada u JCEA koristite sljedeću poveznicu (https://jcea.agr.hr/). Radovi će biti objavljeni u posebnom izdanju časopisa, a rok za prijavu rada je 31. ožujak 2024. godine.

Ako želite objaviti rad u Zborniku radova, slijedite ove Upute autorima.

Radovi za Simpozij pišu se na hrvatskom ili engleskom jeziku. Zbog šireg izbora recenzenata sugeriramo autorima da radove pišu na engleskom jeziku. Radovi autora iz Hrvatske, pisani na hrvatskom jeziku, na kraju hrvatskog teksta moraju imati naslov, sažetak i ključne riječi na engleskom jeziku.

Molimo autore da se prilikom pisanja rada pridržavaju sljedećih tehničkih uputa:

  • Opseg rada, uključujući tekst, tablice, grafikone i slike (te naslov, sažetak i ključne riječi na engleskom jeziku) je najviše sedam stranica. Radovi plenarnih izlaganja ograničavaju se na deset stranica.
  • Margine 3,0 cm lijevo, 2,5 cm gore, dolje i desno. Autorima se sugerira da maksimalno iskoriste ponuđenih 7 stranica kako bi pridonijeli kakvoći rada i Zbornika. Koristiti jednostruki prored (single space) s poravnatim marginama (justified alignment). Naslov rada, popis autora i podnaslovi imaju lijevo poravnanje (left alignment). Za popis literature koristiti viseći prvi red (hanging indent) veličine 0,5 cm. Stranice se ne numeriraju.
  • Tekst treba pisati u Microsoft Word for Windows, verzija 6.0 ili viša, font Times New Roman veličine 12 točaka. Naslov rada pisati malim slovima podebljano i veličine 14 točaka. Autore (puna imena i prezimena autora) veličine 12 točaka. Adrese veličine 11 točaka, kurziv. Podnaslove malim slovima, podebljano veličine 12 točaka. Za razmake se koriste isključivo prazni redovi (veličine 12 točaka) i to: prije podnaslova, između naslova i popisa autora, između popisa i adresa autora, prije naslova tablice i poslije tablice. Početak poglavlja (odlomka) u tekstu ne smije se uvlačiti tabulator tipkom, a odlomak razdijeliti tipkom enter.
  • Rad sadrži: naslov, puna imena i prezimena autora (u jednom redu), pune adrese autora (za svaku adresu se osigurava 1 red), sažetak, ključne riječi, uvod, materijal i metode, rezultate i raspravu, zaključke i literaturu. Radovi pisani na hrvatskom jeziku na kraju hrvatskog teksta moraju imati naslov, sažetak i ključne riječi na engleskom jeziku.
  • Puna imena i prezimena autora pisati bez titula, a iza svakog prezimena brojem u eksponentu označiti ustanovu kojoj autor pripada. Samo za kontakt osobu iza potpune adrese navesti i e-mail (u zagradi). Obzirom da je simpozij međunarodnog karaktera, u adresu dodati i naziv države.
  • Sažetak treba sadržavati cilj rada, glavne rezultate istraživanja i kratak zaključak. U ovoj formi sažetak treba biti kraći (dozvoljeno 700 slova uključujući razmake između riječi). Uz sažetak navesti do pet ključnih riječi, odvojenih zarezom.
  • Tablice (širina tablice od lijeve do desne margine), grafikoni i fotografije (crno bijele s visokim kontrastom) moraju biti uključeni u tekst. Brojeve tablica i naslove pisati iznad tablica. Za odvajanje sadržaja u tablicama koristiti minimalan set isključivo vodoravnih crta debljine 0,5 točaka. Ilustracije i grafikoni se također numeriraju, a brojeve pisati ispod grafikona. Radi sigurnije izvedbe oblikovanja rada grafikone i ilustracije treba dostaviti i u jednom od grafičkih ili slikovnih formata (*.xls, *tif ili *.jpg), isključivo u crno-bijeloj tehnici.
  • U popisu Literature navesti abecednim redom samo korištenu literaturu.

Radove će recenzirati dva recenzenta iz odgovarajućeg područja.

 Primjer rada

Radovi koji nisu pisani prema tehničkim uputama biti će vraćeni autorima na doradu.

Označavanje i slanje radova

Radove treba poslati u elektronskom obliku kao dokument u privitku (attached file) na e-mail adresu: sa@agr.hr.   
Mole se autori da sami odrede sekciju kojoj pripada njihov rad i da dokument (file) označe brojem sekcije i dodaju prezime prvog autora (npr. 01Autor). Ako jedan autor sudjeluje s više radova tada se iza prezimena dodaje broj (01Autor1, 01Autor2).

Molimo Vas da radove pripremite i snimite na način opisan u uputama, te da ih pošaljete do predviđenog roka jer u protivnom neće biti uvršteni u program niti u Zbornik radova Simpozija.

Pozitivno recenzirani radovi bit će objavljeni u Zborniku radova ako je po radu uplaćena jedna kotizacija.

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.