Abstract & Proceedings

Smještaj

Simpozij će se održati u Grand hotelu Adriatic, M. Tita 200, 51410 Opatija.

Sudionici Simpozija sami rezerviraju smještaj isključivo preko online obrasca koji je objavljen na web stranici http://www.dubrovniksun.hr/prijave/agronomi/ najkasnije do 30. siječnja 2015. godine.

Smještaj je osiguran za sudionike kao i goste Simpozija po sljedećim cijenama:
Kongresni paket 1: kongresni aranžman na bazi polupansiona (doručak i večera)
Kongresni paket 2: kongresni paket na bazi punog pansiona (doručak - ručak - večera)

Cijena po osobi i danu, izražena u HRK u Adriatic II (***)

Vrsta usluge

1/2 (dvokrevetna soba)

1/1 (jednokrevetna soba)

Kongresni paket 1

360.00

520.00

Kongresni paket 2

400.00

560.00

Cijena po osobi i danu, izražena u HRK u Adriatic I (****)

Vrsta usluge

1/2 (dvokrevetna soba)

1/1 (jednokrevetna soba)

Kongresni paket 1

410.00

570.00

Kongresni paket 2

450.00

610.00

Boravišna pristojba nije uključena u cijenu i iznosi 7,00 HRK po osobi i danu.
U sve cijene uračunat je i PDV.

Sudionici Simpozija sami rezerviraju sobe u kontaktu s hotelom i podmiruju svoje troškove direktno, prilikom napuštanja hotela. Rezervacije hotelskog smještaja obavljaju se izravno na adresu hotela pismeno, odnosno faksom na priloženoj prijavi ili na telefon, najkasnije do 30. siječnja 2015. godine.

Izlet

Za sudionike Simpozija bit će organiziran poludnevni izlet (17. veljače 2015.) uz prethodnu prijavu i posebno plaćanje. Za detaljnije informacije obratite se putničkoj agenciji Dubrovnik Sun (e-mail: agronomi@dubrovniksun.hr, tel.: 020 436 363) ili prilikom dolaska djelatnicima agencije Dubrovnik Sun za deskom u hotelu Adriatic.

50. hrvatski i 10. međunarodni simpozij agronoma
16. - 20. veljače 2015. Grand hotel Adriatic . Opatija . Hrvatska
Za podrobnije obavijesti obratite se:
Prof.dr.sc. Milan Pospišil . Telefon: 385 1 23 93 701 . Fax: 385 1 23 93 703
Ivona Filipović, dipl.ing. . Ured za međunarodne odnose . Telefon: 385 1 23 93 611
Adresa: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, HR–10000 Zagreb, Hrvatska
E-mail: sa@agr.hr | Home page: http://sa.agr.hr