Abstract & Proceedings

Smještaj

Simpozij će se održati u Vodicama, u hotelu Olympia SKY**** (www.olympiavodice.hr ).

Sudionici rezerviraju smještaj isključivo putem internetskih stranica agencije Dubrovnik Sun http://www.dubrovniksun.hr  

Smještaj je osiguran za sudionike kao i goste Simpozija po sljedećim cijenama:

Kongresni paket 1 uključuje doručak i večeru (polupansion)
Kongresni paket 2 uključuje doručak, ručak i večeru (puni pansion)

Cijena po osobi/dan, u kunama - hotel Olympia****

Vrsta usluge 1/2 (dvokrevetna soba) 1/1 (jednokrevetna soba)
Kongresni paket 1 390.00 540.00
Kongresni paket 2 440.00 590.00

Cijena po osobi/dan, u kunama - hotel Olympia SKY****

Vrsta usluge 1/2 (dvokrevetna soba) 1/1 (jednokrevetna soba)
Kongresni paket 1 420.00 570.00
Kongresni paket 2 470.00 620.00

Boravišna pristojba nije uključena u cijenu i iznosi 8,00 knuna po osobi dnevno.

Izlet

Bit će objavljeno naknadno.

54. hrvatski i 14. međunarodni simpozij agronoma
17. - 22. veljače 2019. Vodice . Hrvatska
Za podrobnije obavijesti obratite se:
Prof. dr. sc. Boro Mioč . Telefon: 385 1 23 93 867
Doc. dr. sc. Ivan Širić . Telefon: 385 1 23 93 899
Dr. sc. Magdalena Zrakić . Telefon:385 1 23 94 060
Ivona Filipović, dipl.ing. . Ured za međunarodne odnose . Telefon: 385 1 23 93 611
Adresa: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, HR–10000 Zagreb, Hrvatska
E-mail: sa@agr.hr | Home page: http://sa.agr.hr