Abstract & Proceedings

Smještaj

Simpozij će se održati u Grand hotelu Adriatic, M. Tita 200, 51410 Opatija.

Sudionici Simpozija sami rezerviraju smještaj isključivo preko online obrasca koji je objavljen na web stranici Dubrovnik Sun agencije (http://www.dubrovniksun.hr/prijave/agronomi/), a najkasnije do 29. siječnja 2016. godine.

Smještaj je osiguran za sudionike kao i goste Simpozija po sljedećim cijenama:
Kongresni paket 1: kongresni aranžman na bazi polupansiona (doručak i večera)
Kongresni paket 2: kongresni paket na bazi punog pansiona (doručak - ručak - večera)

Cijena po osobi i danu, izražena u HRK u Adriatic II (***)

Vrsta usluge 1/2 (dvokrevetna soba) 1/1 (jednokrevetna soba)
Kongresni paket 1 360.00 520.00
Kongresni paket 2 400.00 560.00

Cijena po osobi i danu, izražena u HRK u Adriatic I (****)

Vrsta usluge 1/2 (dvokrevetna soba) 1/1 (jednokrevetna soba)
Kongresni paket 1 410.00 570.00
Kongresni paket 2 450.00 610.00

Boravišna pristojba nije uključena u cijenu i iznosi 7,00 HRK po osobi i danu.
U sve cijene uračunat je i PDV.

Izlet

Za sudionike Simpozija bit će organiziran poludnevni izlet (18. veljače 2016.) uz prethodnu prijavu i posebno plaćanje. Za detaljnije informacije obratite se putničkoj agenciji Dubrovnik Sun (e-mail: simpozij.agronoma@dubrovniksun.hr, tel.: 020 436 363) ili prilikom dolaska djelatnicima agencije Dubrovnik Sun za deskom u hotelu Adriatic.

51. hrvatski i 11. međunarodni simpozij agronoma
15. - 18. veljače 2016. Opatija . Hrvatska
Za podrobnije obavijesti obratite se:
Prof.dr.sc. Milan Pospišil . Telefon: 385 1 23 93 701 . Fax: 385 1 23 93 703
doc.dr.sc. Ivan Vnučec . Telefon: 385 1 23 94 036
Ivona Filipović, dipl.ing. . Ured za međunarodne odnose . Telefon: 385 1 23 93 611
Adresa: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, HR–10000 Zagreb, Hrvatska
E-mail: sa@agr.hr | Home page: http://sa.agr.hr