Abstract & Proceedings

Registracija

Za registraciju/prijavu naslova rada potrebno je popuniti online obrazac (https://goo.gl/forms/0EP88L2EMay9c3J43) najkasnije do 20. rujna 2018. godine. Ukoliko je prijava u potpunosti ispunjena, zaprimit ćete automatsku potvrdu registracije. 

Pozitivno recenzirani sažeci i radovi bit će objavljeni u Zborniku sažetaka ili Zborniku radova, ako je po radu uplaćena jedna kotizacija najkasnije do 15. siječnja 2019. godine.

Sudionici s uplaćenom kotizacijom trebaju prilikom registracije dobit će materijale simpozija (Zbornik radova/Zbornik sažetaka u elektronskom obliku) i akreditacijsku karticu koju su obvezni nositi prilikom ulaska u dvoranu.

Registracijski pult bit će otvoren za registraciju prema sljedećem rasporedu:

Nedjelja 17. veljače 2019. 17:00 - 19:00
Ponedjeljak - Četvrtak 18. - 21. veljače 2019. 08:00 - 17:00
Četvrtak 21. veljače 2019. 08:00 - 11:00

Važni datumi

Prijava naslova rada 20. rujan 2018.
Dostava sažetka ili rada 15. listopad 2018.
Obavijest o prihvaćanju rada 10. prosinac 2018.
Uplata kotizacije 15. siječanj 2019.

Zadani rokovi su obvezujući i neće biti produživani.

Kotizacija

Uplata do 15. siječnja 2019.   800,00 kn
Uplata nakon 15. siječnja 2019. 1000,00 kn

Transakcije banke snosi uplatitelj.

Kotizaciju uplaćuju svi sudionici Simpozija.

Način plaćanja

Uplatu kotizacije potrebno je u navedenom roku doznačiti na račun:

Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 76023745044
Banka: Zagrebačka banka d.d.
IBAN: HR1823600001101221840
Swift/BIC: ZABAHR2X
Model i poziv na broj: HR 00 29-300
Naznaka: 55. SA - kotizacija; ime i prezime sudionika

Institucije/tvrtke koje kotizaciju uplaćuju za više sudionika trebaju popis sudionika za koje je uplaćena kotizacija poslati na e-mail: sa@agr.hr.

Sudionici Simpozija iz inozemstva kotizaciju uplaćuju u eurima na žiro račun otvoren u Zagrebačkoj banci Zagreb (vidi način plaćanja kotizacije na engleskom jeziku).

54. hrvatski i 14. međunarodni simpozij agronoma
17. - 22. veljače 2019. Vodice . Hrvatska
Za podrobnije obavijesti obratite se:
Prof. dr. sc. Boro Mioč . Telefon: 385 1 23 93 867
Doc. dr. sc. Ivan Širić . Telefon: 385 1 23 93 899
Dr. sc. Magdalena Zrakić . Telefon:385 1 23 94 060
Ivona Filipović, dipl.ing. . Ured za međunarodne odnose . Telefon: 385 1 23 93 611
Adresa: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, HR–10000 Zagreb, Hrvatska
E-mail: sa@agr.hr | Home page: http://sa.agr.hr