Abstract & Proceedings

Registracija

Napomena

Pozitivno recenzirani sažeci i radovi bit će objavljeni u Zborniku sažetaka ili Zborniku radova, ako je po radu uplaćena jedna kotizacija najkasnije do 15. siječnja 2016. godine.

Sudionici s uplaćenom kotizacijom trebaju prilikom registracije predočiti potvrdu o uplati (onu istu koju su prethodno faksirali tajniku Simpozija). Predočenjem uplatnice sudionici će dobiti Zbornik radova/Zbornik sažetaka u elektronskom obliku (USB stick) i akreditacijsku karticu, koju su obvezni nositi prilikom ulaska u dvoranu.

Registracijski pult bit će otvoren za registraciju "na mjestu" u vrijeme:

Ponedjeljak 15. veljače 2016. 16:00 - 20:00
Utorak - Četvrtak 16. veljače - 18. veljače 2016. 7:30 - 19:00

Važni datumi

Prijava naslova rada 18. listopad 2015.
Dostava sažetka ili rada 02. studeni 2015.
Obavijest o prihvaćanju rada 21. prosinac 2015.
Uplata kotizacije 15. siječanj 2016.

Zadani rokovi su obvezujući i neće biti produživani.

Kotizacija

Uplata do 15. siječnja 2016. 800,00 kn
Uplata nakon 15. siječnja 2016. 1.000,00 kn

Transakcije banke snosi uplatitelj. Kotizaciju uplaćuju svi sudionici Simpozija.

Način plaćanja

Uplatu kotizacije potrebno je u navedenom roku doznačiti na račun:

Primatelj: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Adresa: Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb
OIB: 76023745044
Ime banke: Zagrebačka banka d.d.
IBAN: HR1823600001101221840
Swift / BIC: ZABAHR2X
Model i poziv na broj: HR 00  29-300
Naznaka: 51. SA – kotizacija; ime i prezime sudionika

Institucije/tvrtke koje kotizaciju uplaćuju za više sudionika trebaju popis sudionika za koje je uplaćena kotizacija poslati na e-mail: sa@agr.hr.

Sudionici Simpozija iz inozemstva kotizaciju uplaćuju u eurima na žiro račun otvoren u Zagrebačkoj banci Zagreb (vidi način plaćanja kotizacije na engleskom jeziku).

Kotizaciju je moguće uplatiti i gotovinom na desku agencije Dubrovnik Sun.

51. hrvatski i 11. međunarodni simpozij agronoma
15. - 18. veljače 2016. Opatija . Hrvatska
Za podrobnije obavijesti obratite se:
Prof.dr.sc. Milan Pospišil . Telefon: 385 1 23 93 701 . Fax: 385 1 23 93 703
doc.dr.sc. Ivan Vnučec . Telefon: 385 1 23 94 036
Ivona Filipović, dipl.ing. . Ured za međunarodne odnose . Telefon: 385 1 23 93 611
Adresa: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, HR–10000 Zagreb, Hrvatska
E-mail: sa@agr.hr | Home page: http://sa.agr.hr