Abstract & Proceedings

Odbori

Organizacijski odbor

Predsjednik

Zoran Grgić, Hrvatska

Članovi

Vlado Guberac, Hrvatska
Fokion Vosniakos, Grčka
Martin Gerzabek, Austrija
Emmanuel Hugo, Francuska
Danijela Petrović, Bosna i Hercegovina
Davorin Gazvoda, Slovenija
Damir Ježek, Hrvatska
Doru Pamfil, Rumunjska
Blaženka Mičević, Hrvatska
Ivica Ikić, Hrvatska
Emil Tuk, Hrvatska
Josip Haramija, Hrvatska
Andrea Gross-Bošković, Hrvatska
Marija Vukobratović, Hrvatska
Slavko Perica, Hrvatska
Dean Ban, Hrvatska
Zvonimir Zdunić, Hrvatska
Marijana Ivanek-Martinčić, Hrvatska
Gordana Županac, Hrvatska

Znanstveni odbor

Predsjednik

Boro Mioč, Hrvatska

Članovi

Zvonko Antunović, Hrvatska
Marta Birkas, Mađarska
Peter Dovč, Slovenija
Gina Fintineru, Rumunjska
Tihomir Florijančić, Hrvatska
Jadranka Frece, Hrvatska
Metka Hudina, Slovenija
Marko Karoglan, Hrvatska
Tajana Krička, Hrvatska
Ružica Lončarić, Hrvatska
Zdenko Lončarić, Hrvatska
Zoran Luković, Hrvatska
Sonja Marić, Hrvatska
Nada Parađiković, Hrvatska
Jerka Pavličević, Bosna i Hercegovina
Ana Pospišil, Hrvatska
Domagoj Rastija, Hrvatska
Mirta Rastija, Hrvatska
Martina Skendrović Babojelić, Hrvatska
Mario Sraka, Hrvatska
Florin Stanica, Rumunjska
Hrvoje Šarčević, Hrvatska
David Tinker, Velika Britanija
Tea Tomljanović, Hrvatska
Nina Toth, Hrvatska

Tajništvo

Milan Pospišil, Hrvatska
Ivona Filipović, Hrvatska
Ivan Vnučec, Hrvatska

51. hrvatski i 11. međunarodni simpozij agronoma
15. - 18. veljače 2016. Opatija . Hrvatska
Za podrobnije obavijesti obratite se:
Prof.dr.sc. Milan Pospišil . Telefon: 385 1 23 93 701 . Fax: 385 1 23 93 703
doc.dr.sc. Ivan Vnučec . Telefon: 385 1 23 94 036
Ivona Filipović, dipl.ing. . Ured za međunarodne odnose . Telefon: 385 1 23 93 611
Adresa: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, HR–10000 Zagreb, Hrvatska
E-mail: sa@agr.hr | Home page: http://sa.agr.hr