Abstract & Proceedings

Odbori

Organizacijski odbor

Predsjednik

Zoran Grgić, Croatia

Članovi

Krunoslav Zmaić, Croatia
Ivan Ostojić, Bosnia and Herzegovina
Frane Tomić, Croatia
Mariana Golumbeanu, Greece
Michal Lostak, Czech
Milan Mesić, Croatia
Emil Erjavec, Slovenia
Branko Kramberger, Slovenia
Josip Haramija, Croatia
Ivan Širić, Croatia
Vlado Guberac, Croatia
Damir Boras, Croatia
Tomislav Tolušić, Croatia
Tomislav Ćorić, Croatia
Emil Tuk, Croatia
Damir Ježek, Croatia
Tibor Pentek, Croatia
Darja Sokolić, Croatia
Krunoslav Dugalić, Croatia
Luka Burilović, Croatia
Krunoslav Mirosavljević, Croatia
Borislav Miličević, Croatia
Zdravko Barać, Croatia
Katja Žanić, Croatia
Dean Ban, Croatia
Goran Pauk, Croatia
Zvonimir Zdunić, Croatia
Zdravko Tušek, Croatia
Dijana Vican, Croatia
Lovorka Blažević, Croatia
Josip Jukić, Croatia
Marijana Ivanek-Martinčić, Croatia
Ivica Ikić, Croatia
Đuro Dečak, Croatia

Znanstveni odbor

Predsjednik

Darko Vončina

Članovi

Aleksandra Perčin
Ante Ivanković
Črtimir Rozman
Daniel Matulić
Dinko Jelkić
Domagoj Rastija
Ivana Rukavina
Marko Karoglan
Martina Skendrović Babojelić
Mato Drenjančević
Milan Pospišil
Mirta Rastija
Nina Toth
Pero Mijić
Snježana Bolarić
Sonja Petrović
Tihana Sudarić
Tihomir Florijančić
Tomislav Vinković
Vanja Jurišić
Vlatka Rozman
Yusuf Kurucu
Zvonko Antunović
Željka Mesić

Tajništvo

Boro Mioč, Hrvatska

54. hrvatski i 14. međunarodni simpozij agronoma
17. - 22. veljače 2019. Vodice . Hrvatska
Za podrobnije obavijesti obratite se:
Prof. dr. sc. Boro Mioč . Telefon: 385 1 23 93 867
Doc. dr. sc. Ivan Širić . Telefon: 385 1 23 93 899
Dr. sc. Magdalena Zrakić . Telefon:385 1 23 94 060
Ivona Filipović, dipl.ing. . Ured za međunarodne odnose . Telefon: 385 1 23 93 611
Adresa: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, HR–10000 Zagreb, Hrvatska
E-mail: sa@agr.hr | Home page: http://sa.agr.hr