Abstract & Proceedings

Lokacija

Croatia

Avion (zračne luke)

Rijeka (Krk)  45 km
Zagreb  200 km
Pula  96 km
Ljubljana  127 km
Trst  110 km

Vlak i autobus (stanica)

Rijeka  14 km

Lokalni autobus: Rijeka-Lovran (linija 32) stoji pokraj autobusnog i željezničkog kolodvora, vozi svakih 20 min. U Opatiji ima stajalište i ispred hotela "Adriatic".

Auto cesta (prometni pravci)

Rijeka-Zagreb-Budapest 521 km
Opatija-Ljubljana-Villach-Salzburg-München 541 km
Opatija-Ljubljana-Graz-Wien 526 km
Opatija-Zagreb-Beograd-Bucharest 1185 km

51. hrvatski i 11. međunarodni simpozij agronoma
15. - 18. veljače 2016. Opatija . Hrvatska
Za podrobnije obavijesti obratite se:
Prof.dr.sc. Milan Pospišil . Telefon: 385 1 23 93 701 . Fax: 385 1 23 93 703
doc.dr.sc. Ivan Vnučec . Telefon: 385 1 23 94 036
Ivona Filipović, dipl.ing. . Ured za međunarodne odnose . Telefon: 385 1 23 93 611
Adresa: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, HR–10000 Zagreb, Hrvatska
E-mail: sa@agr.hr | Home page: http://sa.agr.hr