Abstract & Proceedings

Download

Prva obavijest

Pozivamo Vas da sudjelujete na 51. hrvatskom i 11. međunarodnom simpoziju agronoma s mogućnošću usmenog priopćenja, predočenja postera, predstavljanja Vaše ustanove/tvrtke ili kao sudionik.

sa2016_2_obavijest.pdf . 227 KB . Download

Prijava

Za registraciju/prijavu naslova rada potrebno je popuniti online obrazac
najkasnije do 21. rujna 2015. godine.

Ukoliko je prijava u potpunosti ispunjena, zaprimit ćete automatsku potvrdu registracije.

51. hrvatski i 11. međunarodni simpozij agronoma
15. - 18. veljače 2016. Opatija . Hrvatska
Za podrobnije obavijesti obratite se:
Prof.dr.sc. Milan Pospišil . Telefon: 385 1 23 93 701 . Fax: 385 1 23 93 703
doc.dr.sc. Ivan Vnučec . Telefon: 385 1 23 94 036
Ivona Filipović, dipl.ing. . Ured za međunarodne odnose . Telefon: 385 1 23 93 611
Adresa: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, HR–10000 Zagreb, Hrvatska
E-mail: sa@agr.hr | Home page: http://sa.agr.hr