Abstract & Proceedings

Download

Druga obavijest

Pozivamo Vas da sudjelujete na 55. hrvatskom i 15. međunarodnom simpoziju agronoma s mogućnošću usmenog priopćenja, predočenja postera, predstavljanja Vaše ustanove/tvrtke ili kao sudionik.

Prijava

Za registraciju/prijavu naslova rada potrebno je popuniti online obrazac
najkasnije do 20. rujna 2019. godine.

Ukoliko je prijava u potpunosti ispunjena, zaprimit ćete automatsku potvrdu registracije.

55. hrvatski i 15. međunarodni simpozij agronoma
16. - 21. veljače 2020. Vodice . Hrvatska
Za podrobnije obavijesti obratite se:
Prof. dr. sc. Boro Mioč . Telefon: 385 1 23 93 867
Doc. dr. sc. Ivan Širić . Telefon: 385 1 23 93 899
Dr. sc. Darija Bendelja Ljoljić . Telefon: 385 1 23 93 646
Adresa: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, HR–10000 Zagreb, Hrvatska
E-mail: sa@agr.hr | Home page: http://sa.agr.hr