Abstract & Proceedings

Označavanje i slanje radova

Radove treba poslati u elektronskom obliku kao dokument u privitku (attached file) na e-mail adresu: sa@agr.hr . Mole se autori da sami odrede sekciju kojoj pripada njihov rad i da dokument označe brojem sekcije i dodaju prezime prvog autora (npr. 1szabo, 5luminita, 7tosheva). Ako jedan autor sudjeluje s više radova tada se iza prezimena dodaje broj (1szabo1, 1szabo2).

Molimo Vas da radove pripremite i snimite na način opisan u uputama, te da ih pošaljete do predviđenog roka jer u protivnom neće biti uvršteni u program niti u Zbornik Simpozija.

Pozitivno recenzirani sažeci i radovi bit će objavljeni u Zborniku sažetaka ili Zborniku radova, ako je po radu uplaćena jedna kotizacija.

Svim autorima zahvaljujemo na suradnji!

Glavni urednici Zbornika
Prof.dr.sc. Boro Mioč
doc.dr.sc. Ivan Širić

55. hrvatski i 15. međunarodni simpozij agronoma
16. - 21. veljače 2020. Vodice . Hrvatska
Za podrobnije obavijesti obratite se:
Prof. dr. sc. Boro Mioč . Telefon: 385 1 23 93 867
Doc. dr. sc. Ivan Širić . Telefon: 385 1 23 93 899
Dr. sc. Darija Bendelja Ljoljić . Telefon: 385 1 23 93 646
Adresa: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, HR–10000 Zagreb, Hrvatska
E-mail: sa@agr.hr | Home page: http://sa.agr.hr