Abstract & Proceedings

Upute autorima

Znanstvena priopćenja objavit će se u elektronskom zapisu Zbornika sažetaka (tko ne želi objaviti cijeli rad) i Zbornika radova, koji će imati ISBN i CIP. Autorima je ostavljena mogućnost da za Simpozij pošalju: (1) samo sažetak ili (2) cjeloviti rad (uključujući i kraći sažetak) opsega do pet stranica.

Autor jamči da predočeni rezultati istraživanja u cjelovitom radu nisu ranije nigdje objavljeni.

Objavljivanje sažetka u Zborniku sažetaka ostavlja mogućnost naknadne objave priopćenih znanstvenih radova u posebnom tematskom broju Agriculturae Conspectus Scientificus - Poljoprivredna znanstvena smotra (http://www.agr.hr/smotra) ili u drugim publikacijama uz uobičajen postupak recenzije. Posebne brojeve ACS uredit će voditelji sekcija u svojstvu gost urednika.

Radove ili sažetke u elektronskom obliku možete slati na e-mail adresu: sa@agr.hr
zaključno do 20. listopada 2014. godine.

Kod slanja radova autori trebaju naznačiti žele li rad predočiti usmeno ili kao poster te jezik (hrv/eng) na kojem će izlagati rad. Voditelj sekcije zadržava pravo izbora usmenih priopćenja.

Za sekciju postera prilozi se pripremaju u veličini 841 x 1189 mm (širina x visina), format A0.

Pozitivno recenzirani sažeci i radovi bit će objavljeni u Zborniku sažetaka ili Zborniku radova, ako je po radu uplaćena jedna kotizacija najkasnije do 16. siječnja 2015. godine. Kotizacija omogućuje pravo sudjelovanja na Simpoziju samo autoru na čije ime je uplaćena.

50. hrvatski i 10. međunarodni simpozij agronoma
16. - 20. veljače 2015. Grand hotel Adriatic . Opatija . Hrvatska
Za podrobnije obavijesti obratite se:
Prof.dr.sc. Milan Pospišil . Telefon: 385 1 23 93 701 . Fax: 385 1 23 93 703
Ivona Filipović, dipl.ing. . Ured za međunarodne odnose . Telefon: 385 1 23 93 611
Adresa: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, HR–10000 Zagreb, Hrvatska
E-mail: sa@agr.hr | Home page: http://sa.agr.hr