Abstract & Proceedings

Upute za predavače

U svim dvoranama predavačima stoje na raspolaganju: osobna računala i LCD projektori. Predavači predaju medij s predavanjem (USB, CD-ROM) tehničkoj službi 30 minuta prije početka rada sekcije.

Molimo predavače iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine da Power Point prezentaciju pripreme na engleskom jeziku, a predavanja održe na hrvatskom ili engleskom jeziku.

  • Sva će se izlaganja održati u predviđenom vremenu.
  • Izlaganja mogu trajati maksimalno 10 minuta.
  • Mole se izlagatelji da ostanu u dvorani za vrijeme predviđeno za raspravu.
  • Posteri se postavljaju na panoe veličine 100 x 120 cm (širina x visina) u dvorani Camelia 2. Postavljanje postera je dan ranije ili najmanje 30 minuta prije početka rada sekcije.
  • Autori postera obvezni su u predviđenom vremenu biti uz svoj poster radi rasprave (5 minuta/poster).
  • Izlaganje radova (osim radova pozvanih predavača) nije moguće bez uplaćene kotizacije.

54. hrvatski i 14. međunarodni simpozij agronoma
17. - 22. veljače 2019. Vodice . Hrvatska
Za podrobnije obavijesti obratite se:
Prof. dr. sc. Boro Mioč . Telefon: 385 1 23 93 867
Doc. dr. sc. Ivan Širić . Telefon: 385 1 23 93 899
Dr. sc. Magdalena Zrakić . Telefon:385 1 23 94 060
Ivona Filipović, dipl.ing. . Ured za međunarodne odnose . Telefon: 385 1 23 93 611
Adresa: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, HR–10000 Zagreb, Hrvatska
E-mail: sa@agr.hr | Home page: http://sa.agr.hr