Abstract & Proceedings

Sekcije

Uz plenarna izlaganja rad Simpozija okvirno će se odvijati u slijedećim sekcijama:

  1. Agroekologija i ekološka poljoprivreda
  2. Agroekonomika i agrosociologija
  3. Genetika, oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo
  4. Povrćarstvo, ukrasno, aromatično i ljekovito bilje
  5. Ratarstvo
  6. Ribarstvo, lovstvo i pčelarstvo
  7. Stočarstvo
  8. Vinogradarstvo i vinarstvo
  9. Voćarstvo

Radovi koji nisu izravno obuhvaćeni navedenim sekcijama ili temama, a spadaju u područje poljoprivrede (zaštita bilja, poljoprivredna tehnika i tehnologija, ukrasno bilje, ljekovito, aromatično i medonosno bilje, hrana) bit će uvršteni u jednu od postojećih sekcija sukladno temi prispjelog rada. Prema temama pristiglih radova oblikovat će se nove sekcije, uz uvjet da pristigne najmanje dvadeset radova. Predočenje postera provodi se unutar svake sekcije.

50. hrvatski i 10. međunarodni simpozij agronoma
16. - 20. veljače 2015. Grand hotel Adriatic . Opatija . Hrvatska
Za podrobnije obavijesti obratite se:
Prof.dr.sc. Milan Pospišil . Telefon: 385 1 23 93 701 . Fax: 385 1 23 93 703
Ivona Filipović, dipl.ing. . Ured za međunarodne odnose . Telefon: 385 1 23 93 611
Adresa: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, HR–10000 Zagreb, Hrvatska
E-mail: sa@agr.hr | Home page: http://sa.agr.hr