Abstract & Proceedings

Preliminarni program rada Simpozija

Dan - datum Program
Ponedjeljak
15. veljače 2016.
Dolazak i registracija sudionika
Utorak
16. veljače 2016.
Otvaranje Simpozija
Plenarna izlaganja
Predavanja po sekcijama
Okrugli stol
Srijeda
17. veljače 2016.
Predavanja po sekcijama
Okrugli stol
Svečana večera
Četvrtak
18. veljače 2016.
Predavanja po sekcijama

51. hrvatski i 11. međunarodni simpozij agronoma
15. - 18. veljače 2016. Opatija . Hrvatska
Za podrobnije obavijesti obratite se:
Prof.dr.sc. Milan Pospišil . Telefon: 385 1 23 93 701 . Fax: 385 1 23 93 703
doc.dr.sc. Ivan Vnučec . Telefon: 385 1 23 94 036
Ivona Filipović, dipl.ing. . Ured za međunarodne odnose . Telefon: 385 1 23 93 611
Adresa: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, HR–10000 Zagreb, Hrvatska
E-mail: sa@agr.hr | Home page: http://sa.agr.hr