Abstract & Proceedings

Preliminarni program rada Simpozija

Dan - datum Program
Nedjelja
17. veljače 2019.
Registracija sudionika
Ponedjeljak
18. veljače 2019.
Registracija sudionika
Otvaranje Simpozija
Plenarna izlaganja
Okrugli stol
Utorak
19. veljače 2019.
Predavanja po sekcijama
Srijeda
20. veljače 2019.
Predavanja po sekcijama
Svečana večera
Četvrtak
21. veljače 2019.
Predavanja po sekcijama
Petak
22. veljače 2019.
Odlazak

54. hrvatski i 14. međunarodni simpozij agronoma
17. - 22. veljače 2019. Vodice . Hrvatska
Za podrobnije obavijesti obratite se:
Prof. dr. sc. Boro Mioč . Telefon: 385 1 23 93 867
Doc. dr. sc. Ivan Širić . Telefon: 385 1 23 93 899
Dr. sc. Magdalena Zrakić . Telefon:385 1 23 94 060
Ivona Filipović, dipl.ing. . Ured za međunarodne odnose . Telefon: 385 1 23 93 611
Adresa: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, HR–10000 Zagreb, Hrvatska
E-mail: sa@agr.hr | Home page: http://sa.agr.hr