Abstract & Proceedings

Detaljan program

Nedjelja, 15. veljača 2015.

Registracija sudionika

Ponedjeljak, 16. veljača 2015.

Registracija sudionika

Otvaranje Simpozija . Plenarna izlaganja . Kongresna dvorana

Utorak, 17. veljača 2015.

1 . Agroekologija i ekološka poljoprivreda . Kongresna dvorana

6 . Ribarstvo, lovstvo i pčelarstvo . Camelia 1

7 . Stočarstvo . Fortuna

Okrugli sto 1 . Fortuna

Svečana večera u restoranu hotela

Srijeda, 18. veljača 2015.

2 . Agroekonomika i agrosociologija . Fortuna

3 . Genetika, oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo . Kongresna dvorana

9 . Voćarstvo . Camelia 1

Okrugli stol 2 . Kongresna dvorana

Četvrtak, 19. veljača 2015.

4 . Povrćarstvo, ukrasno, aromatično i ljekovito bilje . Fortuna

5 . Ratarstvo . Kongresna dvorana

8 . Vinogradarstvo i vinarstvo . Camelia 1

Posteri . Camelia 2

Postavljanje postera je dan ranije ili najmanje 30 minuta prije početka rada sekcije.

50. hrvatski i 10. međunarodni simpozij agronoma
16. - 20. veljače 2015. Grand hotel Adriatic . Opatija . Hrvatska
Za podrobnije obavijesti obratite se:
Prof.dr.sc. Milan Pospišil . Telefon: 385 1 23 93 701 . Fax: 385 1 23 93 703
Ivona Filipović, dipl.ing. . Ured za međunarodne odnose . Telefon: 385 1 23 93 611
Adresa: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, HR–10000 Zagreb, Hrvatska
E-mail: sa@agr.hr | Home page: http://sa.agr.hr