Abstract & Proceedings

Detaljan program

Nedjelja, 12. veljača 2012.

Registracija sudionika

Ponedjeljak, 13. veljača 2012.

Registracija sudionika

Otvaranje Simpozija . Plenarna izlaganja . Okrugli stol I . Kongresna dvorana

Utorak, 14. veljača 2012.

1 . Agroekologija i ekološka poljoprivreda . Kongresna dvorana

9 . Voćarstvo . Camelia 1

2 . Agroekonomika i agrosociologija . Fortuna

Okrugli stol II . Kongresna dvorana

Srijeda, 15. veljača 2012.

5 . Ratarstvo . Kongresna dvorana

8 . Vinogradarstvo i vinarstvo . Camelia 1

4 . Povrćarstvo, ukrasno, aromatično i ljekovito bilje . Fortuna

Okrugli stol III . Camelia 1

Svečana večera u restoranu hotela

Četvrtak, 16. veljača 2012.

3 . Genetika, oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo . Kongresna dvorana

6 . Ribarstvo, lovstvo i pčelarstvo . Camelia 1

7 . Stočarstvo . Fortuna

Posteri . Camelia 2

Postavljanje postera je dan ranije ili najmanje 30 minuta prije početka rada sekcije.

47. hrvatski i 7. međunarodni simpozij agronoma
13 - 17 veljače 2012 . Grand hotel Adriatic . Opatija . Hrvatska
Za podrobnije obavijesti obratite se:
Prof.dr.sc. Milan Pospišil . Telefon: 385 1 23 93 701 . Fax: 385 1 23 93 703
Ivona Filipović, dipl.ing. . Ured za međunarodne odnose . Telefon: 385 1 23 93 611
Adresa: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, HR–10000 Zagreb, Hrvatska
E-mail: sa@agr.hr | Home page: http://sa.agr.hr