Dobro došli

Pozivamo Vas da sudjelujete na 55. hrvatskom i 15. međunarodnom simpoziju agronoma s mogućnošću usmenog priopćenja, predočenja postera, predstavljanja Vaše ustanove/tvrtke ili kao sudionik.

O Hrvatskoj

Grad Vodice

Preuzimanja

Registracija/prijava naslova rada . online obrazac

Važni datumi

11.10.2019. Prijava naslova rada
25.10.2019. Dostava sažetka ili rada
10.12.2019. Obavijest o prihvaćanju rada
15.01.2020. Uplata kotizacije

55. hrvatski i 15. međunarodni simpozij agronoma
16. - 21. veljače 2020. Vodice . Hrvatska
Za podrobnije obavijesti obratite se:
Prof. dr. sc. Boro Mioč . Telefon: 385 1 23 93 867
Doc. dr. sc. Ivan Širić . Telefon: 385 1 23 93 899
Dr. sc. Darija Bendelja Ljoljić . Telefon: 385 1 23 93 646
Adresa: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, HR–10000 Zagreb, Hrvatska
E-mail: sa@agr.hr | Home page: http://sa.agr.hr

eXTReMe Tracker