Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Dobro došli

Pozivamo Vas da sudjelujete na 47. hrvatskom i 7. međunarodnom simpoziju agronoma s mogućnošću usmenog priopćenja, predočenja postera, predstavljanja Vaše ustanove/tvrtke ili kao sudionik.

O Hrvatskoj

Grad Opatija

Grand hotel Adriatic

Preuzimanja

Prva obavijest . pdf 266 KB . Download

Prijave naslova rada . doc 307 KB . Download

Hotelska rezervacija . doc 92 KB . Download

Važni datumi

23.09.2011. Prijava naslova rada

21.10.2011. Dostava sažetka ili rada

23.12.2011. Obavijest o prihvaćanju rada

13.01.2012. Uplata kotizacije

47. hrvatski i 7. međunarodni simpozij agronoma
13 - 17 veljače 2012 . Grand hotel Adriatic . Opatija . Hrvatska
Za podrobnije obavijesti obratite se:
Prof.dr.sc. Milan Pospišil . Telefon: 385 1 23 93 701 . Fax: 385 1 23 93 703
Ivona Filipović, dipl.ing. . Ured za međunarodne odnose . Telefon: 385 1 23 93 611
Adresa: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, HR–10000 Zagreb, Hrvatska
E-mail: sa@agr.hr | Home page: http://sa.agr.hr

eXTReMe Tracker