Dobro došli

Pozivamo Vas da sudjelujete na 54. hrvatskom i 14. međunarodnom simpoziju agronoma s mogućnošću usmenog priopćenja, predočenja postera, predstavljanja Vaše ustanove/tvrtke ili kao sudionik.

O Hrvatskoj

Grad Vodice

Preuzimanja

Druga obavijest . pdf 170 KB . Download

Registracija/prijava naslova rada . online obrazac

Važni datumi

08.10.2018. Prijava naslova rada
29.10.2018. Dostava sažetka ili rada
10.12.2018. Obavijest o prihvaćanju rada
15.01.2019. Uplata kotizacije

54. hrvatski i 14. međunarodni simpozij agronoma
17. - 22. veljače 2019. Vodice . Hrvatska
Za podrobnije obavijesti obratite se:
Prof. dr. sc. Boro Mioč . Telefon: 385 1 23 93 867
Doc. dr. sc. Ivan Širić . Telefon: 385 1 23 93 899
Dr. sc. Magdalena Zrakić . Telefon:385 1 23 94 060
Ivona Filipović, dipl.ing. . Ured za međunarodne odnose . Telefon: 385 1 23 93 611
Adresa: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, HR–10000 Zagreb, Hrvatska
E-mail: sa@agr.hr | Home page: http://sa.agr.hr

eXTReMe Tracker