Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Dobro došli

Pozivamo Vas da sudjelujete na 51. hrvatskom i 11. međunarodnom simpoziju agronoma s mogućnošću usmenog priopćenja, predočenja postera, predstavljanja Vaše ustanove/tvrtke ili kao sudionik.

O Hrvatskoj

Grad Opatija

Preuzimanja

Druga obavijest . pdf 227 KB . Download

Registracija/prijava naslova rada . online obrazac

Važni datumi

18.10.2015. Prijava naslova rada

02.11.2015. Dostava sažetka ili rada

21.12.2015. Obavijest o prihvaćanju rada

15.01.2016. Uplata kotizacije

51. hrvatski i 11. međunarodni simpozij agronoma
15. - 18. veljače 2016. Opatija . Hrvatska
Za podrobnije obavijesti obratite se:
Prof.dr.sc. Milan Pospišil . Telefon: 385 1 23 93 701 . Fax: 385 1 23 93 703
doc.dr.sc. Ivan Vnučec . Telefon: 385 1 23 94 036
Ivona Filipović, dipl.ing. . Ured za međunarodne odnose . Telefon: 385 1 23 93 611
Adresa: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, HR–10000 Zagreb, Hrvatska
E-mail: sa@agr.hr | Home page: http://sa.agr.hr

eXTReMe Tracker