49th Croatian &
9th International Symposium on Agriculture
February 16 - 21. 2014 . Dubrovnik . Croatia

eAbstracts

Published by:
Faculty of Agriculture
University of Josip Juraj Strossmayer in Osijek
Editor: Sonja Marić, Zdenko Lončarić
ISBN 978–953–7871–23–9

eAbstracts . Full text
sa2014_abstracts.pdf (1.8 MB)

Impressum

Animal Husbandry

Tina Bobić, Goran Vučković, Mirjana Baban, Pero Mijić

Način mjerenja mikroklimatskih parametara na mliječnim farmama

The way of measurements of the microclimate conditions on dairy farms

sa2014_a0701.pdf

Kristina Budimir, Vladimir Margeta, Polonca Margeta

Next generation sequencing (NGS) tehnologija u analizi genoma svinje

Next generation sequencing (NGS) technology in the analysis of swine genome

sa2014_a0702.pdf

Mato Čačić, Božica Brekalo, Vesna Bulić, Aleksandar Kljujev, Vesna Orehovački, Ino Čurik

Genetska raznolikost istarskog goveda: analiza rodovnika

Genetic diversity of Istrian cattle: pedigree analysis

sa2014_a0703.pdf

Dražen Cerjanec

Utjecaj državne potpore na populacije izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj

The impact of state support on autochthonous and protected breeds populations of domestic animals in Croatia

sa2014_a0704.pdf

Ante Ivanković, Milan Marković, Božidarka Marković, Jelena Ramljak, Miljenko Konjačić, Dušica Radonjić

Regionalna strategija očuvanja autohtonih pasmina domaćih životinja

Regional conservation strategy for autochthonous breeds of domestic animals

sa2014_a0705.pdf

Marina Krvavica, Ante Madir, Martina Golem, Josip Gugić, Emilija Friganović, Jelena Đugum

Utjecaj genotipa svinja na masnokiselinski profil i oksidativni status pršuta

The fatty acid profile and the oxidative status of Istrian prosciutto: impact of pig genotipe

sa2014_a0706.pdf

Pero Mijić, Tina Bobić, Goran Vučković, Mirjana Baban, Zdenko Ivkić

Mikroklimatski pokazatelji na farmama muznih krava u istočnoj Hrvatskoj

Microclimate parameters on the dairy farms in Eastern Croatia

sa2014_a0707.pdf

Danijel Mulc, Marija Špehar, Ivan Pocrnić, Boro Mioč, Darko Jurković, Zdravko Barać

Utjecaj dobi kod prvog jarenja na proizvodnju mlijeka u prvoj laktaciji koza alpina pasmine

Effect of goats' age at first kidding on production of milk in the first lactation at Alpina breed

sa2014_a0708.pdf

Anamarija Smetko, Boris Lukić, Željko Mahnet, Vedran Klišanić, Marija Špehar, Zdravko Barać

Preliminarni rezultati analize genetske strukture autohtone crne slavonske pasmine svinja

Preliminary results of genetic structure of autochthonous Black Slavonian pig population

sa2014_a0709.pdf

Sabahudin Tahmaz, Samir Čamdžija, Elma Šabotić

Kvaliteta svježeg mlijeka na farmama krava u Federaciji Bosne i Hercegovine

Fresh Milk Quality on the cow farms in the Federation of Bosnia and Herzegovina

sa2014_a0710.pdf

49th Croatian & 9th International Symposium on Agriculture
February 16 - 21, 2014 . Valamar Lacroma . Dubrovnik . Croatia
Book of Abstracts | Proceedings
Published by: Faculty of Agriculture
University of Josip Juraj Strossmayer in Osijek
Editor in Chief: Sonja Marić, Zdenko Lončarić
ISBN 978–953–7871–23–9 (printed version)
E-mail: sa@agr.hr | Home page: http://sa.agr.hr