Plenarna izlaganja

Ino Čurik

Nasljeđivanje sive boje dlake, melanoma i vitiliga kod konja

The inheritance of progressive coat graying, melanoma and vitiligo in horses

sa2010_p0001.pdf

Tihomir Florijančić, Ivica Bošković, Mirjana Ivasić, Goran Godina, Nikica Šprem, Krunoslav Pintur, Luka Manojlović

Aktualna problematika lovstva iz perspektive agronomske struke

Current problems of hunting from the perspective of agricultural profession

sa2010_p0002.pdf

Kristijan Puškarić, Branko Palaveršić, Zdravko Kozić, Ivica Ikić, Ivica Buhiniček, Đuro Lukić, Daniel Škoro

Programi i rezultati oplemenjivanja bilja u Bc Institutu d.d. Zagreb

Field Crops Breeding Programs in the Zagreb Bc Institute and Their Results

sa2010_p0003.pdf

Fokion Vosniakos

Indoor Air Pollution

sa2010_p0004.pdf

Zvonimir Zdunić, Aleksandra Sudarić, Josip Kovačević, Domagoj Šimić

Znanje i inovacija – osnova unaprijeđenja poljoprivrede

Knowledge and innovation – basis for advancement in agriculture

sa2010_p0005.pdf

 

45. hrvatski i 5. međunarodni simpozij agronoma
15. - 19. veljače 2010. | Grand hotel Adriatic | Opatija | Hrvatska
Zbornik sažetaka | Zbornik radova
Izdavač: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Poljoprivredni fakultet u Osijeku
Trg Svetog Trojstva 3, HR-31000 Osijek, Hrvatska
Glavni urednik: Sonja Marić, Zdenko Lončarić
ISBN 978-953-6331-79-6 (tiskana verzija)
E-mail: sa@pfos.hr | Home page: http://sa.pfos.hr