Poljoprivredna mehanizacija

Mihai Buta, Blaga Gheorghe, Păcurar Ioan, Şotropa Anca, Barbură Marinela, Buta Erzsebet

Aspects concerning the salted soils from Cojocna Hills - Transylvanian plain, Romania

sa2009_a1001.pdf

44. hrvatski i 4. međunarodni simpozij agronoma
16. - 20. veljače 2009. | Grand hotel Adriatic | Opatija | Hrvatska
Zbornik sažetaka | Zbornik radova
Izdavač: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Poljoprivredni fakultet u Osijeku
Trg Svetog Trojstva 3, HR-31000 Osijek, Hrvatska
Glavni urednik: Sonja Marić, Zdenko Lončarić
ISBN 978-953-6331-68-0 (tiskana verzija)
E-mail: sa@pfos.hr | Home page: http://sa.pfos.hr