Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo

Jasmina Aliman, Pakeza Drkenda

Dynamic of blossoming of autochthonous and introduced cherry genotypes

sa2009_p0901.pdf

Dunja Halapija Kazija, Tvrtko Jelačić, Predrag Vujević

Introdukcija novih sorata šljive – preliminarni rezultati

Introduction of table plum varieties

sa2009_p0902.pdf

Mirjana Herak Ćustić, David Gluhić, Đordano Peršurić, Marko Petek, Lepomir Čoga, Matea Vukelić, Sanja Slunjski

Dinamika cinka u listu vinove loze na karbonatnim tlima

Zinc dynamic in grape vine leaf on calcareous soils

sa2009_p0903.pdf

Tomislav Jemrić, Dario Ivić, Goran Fruk, Helena Škutin Matijaš, Bogdan Cvjetković

Učinkovitost toplinskih tretmana u smanjenju truleži plodova nektarine tijekom čuvanja

Efficacy of postharvest heat treatments in control of decay on nectarine fruits

sa2009_p0904.pdf

Tatjana Jovanović Cvetković, Dragutin Mijatović

Lucija i Mediana međuvrsni križanci za bijela vina i destilate

Lucija and Mediana Interspecies Grapevine Hybrids for white wine and distillate

sa2009_p0905.pdf

Jasminka Karoglan Kontić, Darko Preiner, Pavica Tupajić, Zvjezdana Marković, Edi Maletić

Mehanički sastav bobica i prosušivanje grožđa za proizvodnju prošeka

Mechanical composition of berry and drying process of grapes for Prošek production

sa2009_p0906.pdf

Ivo Krpina, Diana Janković-Čoko, Mirko Puljko, Tomislav Ćosić, Marko Petek

Potapanje plodova Idareda poslije berbe u otopinu kalcija

sa2009_p0907.pdf

Rodi Mitrea, Catalin Stan, Ovidiu Tuca, Ion Mitrea, Daniela Ciupeanu

Biodiversity studies in vineyard plantations from the Oltenia-Romania area

sa2009_p0908.pdf

Péter Tamás Nagy, Tibor Filep, József Nyéki, Zoltán Szabó

Frost-induced macronutrient disorder in an integrated apple orchard in Eastern-Hungary

sa2009_p0909.pdf

Darko Preiner, Silvio Šimon, Jasminka Karoglan Kontić, Ivan Pejić, Edi Maletić

Masovna pozitivna klonska selekcija kultivara Kraljevina (Vitis vinifera L.)

Mass positive selection of Kraljevina cultivar (Vitis vinifera L.)

sa2009_p0910.pdf

Zvonimir Savić, Bernardica Milinović

Prilagodba hrvatskog voćarstva tržnom redu svježeg voća i povrća u EU

sa2009_p0911.pdf

Catalin Stan, Ovidiu Tuca, Ion Mitrea

The spectrum of harmful arthropod fauna from the vineyard S.D. Banu Maracine – Craiova

sa2009_p0912.pdf

Neven Voća, Tajana Krička, Vanja Jurišić, Tea Brlek Savić, Ana Matin

Potencijal iskorištenja ostataka nakon proizvodnje vina za dobivanje toplinske energije

The potential of utilisation of residue after wine production for obtaining thermal energy

sa2009_p0913.pdf

Sandra Voća, Nadica Dobričević, Jasmina Družić, Zoran Šindrak, Lidija Knez

Fizikalna svojstva trešanja kontinentalnog područja Republike Hrvatske

Physical characteristics of sweet cherries in continental area of Croatia

sa2009_p0914.pdf

44. hrvatski i 4. međunarodni simpozij agronoma
16. - 20. veljače 2009. | Grand hotel Adriatic | Opatija | Hrvatska
Zbornik sažetaka | Zbornik radova
Izdavač: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Poljoprivredni fakultet u Osijeku
Trg Svetog Trojstva 3, HR-31000 Osijek, Hrvatska
Glavni urednik: Sonja Marić, Zdenko Lončarić
ISBN 978-953-6331-67-3 (tiskana verzija)
E-mail: sa@pfos.hr | Home page: http://sa.pfos.hr