Zaštita bilja

Katja Žanić, Smiljana Goreta, Slavko Perica

Učinak propilen glikol alginata u suzbijanju stakleničkog štitastog moljca

sa2007_a1501.pdf

Tomislav Duvnjak, Luca Riccioni, Karolina Vrandečić, Marija Vratarić, Aleksandra Sudarić, Jasenka Ćosić, Draženka Jurković

Molekularna identifikacija Diaporthe Phomopsis vrsta na sjemenu soje

Molecular identification of Diaporthe Phomopsis species on soybean seed

sa2007_a1502.pdf

Klara Barić, Zvonimir Ostojić, Matija Goršić, Natalija Galzina, Maja Šćepanović

Mala namjena herbicida u Republici Hrvatskoj

Minor uses of herbicides in Croatia

sa2007_a1503.pdf

Oana Anita Morar, Viorel Florian

Mycotic charge evaluation of wheat seeds from Transylvania

sa2007_a1504.pdf

42. hrvatski i 2. međunarodni simpozij agronoma
13. do 16. veljače 2007. | Grand hotel Adriatic | Opatija | Hrvatska
Zbornik sažetaka | Zbornik radova
Izdavač: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Glavni urednik: Milan Pospišil
ISBN 978-953-6135-58-5 (tiskana verzija)
E-mail: sa@agr.hr | Home page: http://sa.agr.hr