Vinogradarstvo i vinarstvo

David Gluhić, Mirjana Herak Ćustić, Marko Petek, Lepomir Čoga

Osobine tla i vinogradarski položaj - preduvjet kloroze vinove loze cv. Sauvignon bijeli

Soil properties and vineyard site - precondition for chlorosis on grapevine cv. Sauvignon bijeli

sa2007_a1301.pdf

Sandi Orlić, Saša Topolovec, Ana Jeromel, Stanka Herjavec, Bernard Kozina, Sulejman Redžepović

Enološka karakterizacija sojeva kvasca izoliranih s područja Istre

Enological characterization of yeast strains isolated in Istria

sa2007_a1302.pdf

Snježana Jakobović, Pavica Tupajić, Marija Pecina

Utjecaj dokiseljavanja komine grožđa cv. Graševina bijela na kemijski sastav rakije komovice

Effect of pomace acidification of cv. Graševina bijela grapes on the chemical composition of grape marc brandy

sa2007_a1303.pdf

Stanka Herjavec, Bernard Kozina, Ana Jeromel, Luna Maslov, Sandi Orlić

Utjecaj malolaktične fermentacije i vremena inokulacije na kakvoću vina

sa2007_a1304.pdf

Bernard Kozina, Stanka Herjavec, Ana Jeromel, Luna Maslov, Marin Bašić

Sastav organskih kiselina tijekom dozrijevanja grožđa pojedinih klonova kultivara Chardonnay

Changes in the Chardonnay clones organic acid composition during maturation

sa2007_a1305.pdf

Bernard Kozina, Stanka Herjavec, Ana Jeromel, Luna Maslov, Sandra Hrga

Sastav organskih kiselina tijekom dozrijevanja grožđa pojedinih klonova kultivara Traminac

Organic acid profile of the Traminer grape clones

sa2007_a1306.pdf

Ivana Novak, Marijan Šeruga, Lidija Jakobek, Martina Medvidović-Kosanović

Polifenolni antioksidansi i antioksidacijska aktivnost crnih vina

Polyphenolic antioxidants and antioxidant activity of red wines

sa2007_a1307.pdf

42. hrvatski i 2. međunarodni simpozij agronoma
13. do 16. veljače 2007. | Grand hotel Adriatic | Opatija | Hrvatska
Zbornik sažetaka | Zbornik radova
Izdavač: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Glavni urednik: Milan Pospišil
ISBN 978-953-6135-58-5 (tiskana verzija)
E-mail: sa@agr.hr | Home page: http://sa.agr.hr