Ekološka poljoprivreda

Davor Šamota, Srećko Selanac, Renata Baličević

Pregled ekološke poljoprivrede u Republici Hrvatskoj

Review of ecological production in the Republic of Croatia

sa2007_a0301.pdf

Marija Romić

Pogodnost tala za ekološku hortikulturnu proizvodnju

Soil quality aspects for organic horticultural farming

sa2007_a0302.pdf

Martina Bavec, Marina Koren, Milojka Fekonja, Silva Grobelnik-Mlakar, Marko Žuljan, Franc Bavec

Gnojiva biljnog porijekla u ekološkoj proizvodnji povrća

sa2007_a0303.pdf

Fokion Vosniakos

Organic agriculture and the environment

sa2007_a0304.pdf

Sanja Sikora, Dubravko Maćešić, Nada Dadaček, Mihaela Blažinkov, Tatjana Međimurec, Sulejman Redžepović

Primjena autohtonih sojeva Bradyrhizobium japonicum u ekološkoj proizvodnji soje

Application of indigenous Bradyrhizobium japonicum strains in organic soybean production

sa2007_a0305.pdf

Goran Kumrić, Emilija Raspudić, Dubravka Kipčić, Boris Antunović

Usporedna analiza sustava praćenja ostataka sredstava za zaštitu bilja u voću i povrću na području Velike Britanije i Republike Hrvatske

Comparative analysis of the pesticide residues monitoring system in fruit and vegetables in the United Kingdom and in Croatia

sa2007_a0306.pdf

42. hrvatski i 2. međunarodni simpozij agronoma
13. do 16. veljače 2007. | Grand hotel Adriatic | Opatija | Hrvatska
Zbornik sažetaka | Zbornik radova
Izdavač: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Glavni urednik: Milan Pospišil
ISBN 978-953-6135-58-5 (tiskana verzija)
E-mail: sa@agr.hr | Home page: http://sa.agr.hr