Ribarstvo i lovstvo

Vlad-Viorel Vladau, Ioan Bud

A short survey of treating some diseases in fish bred in high-capacity tanks

sa2007_p1001.pdf

42. hrvatski i 2. međunarodni simpozij agronoma
13. do 16. veljače 2007. | Grand hotel Adriatic | Opatija | Hrvatska
Zbornik sažetaka | Zbornik radova
Izdavač: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Glavni urednik: Milan Pospišil
ISBN 978-953-6135-59-2 (tiskana verzija)
E-mail: sa@agr.hr | Home page: http://sa.agr.hr